KUZEY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
A/2 Blok Kat.6 N.227
Yeşilköy/İstanbul
Tel. (212)465 69 99
Fax.(212)465 04 99
www.kuzeymusavirlik.com
info@kuzeymusavirlik.com

PRATİK BİLGİLER
İhracat için gerekli evraklar
İthalat için gerekli evraklar
İhracat için gerekli evraklar

1-İhracatçılar Birliğine Kaydının Yapılmış Olması
a-Firma dosya tescili için gerekli olan belgelerin fotokopisi
b-Birlik Kayıt Müracat formu
c-Taahhütname
2-Faturası
3-Çeki Listesi veya Paket Listesi
4-ATR-Eur.1-Menşei belgesi
5-Dahilde işleme belgesi kapsamında olması durumunda belge fotokopisi

Yukarı
İthalat için gerekli evraklar

1-Fatura
2-Banka Yazısı(transfer yazısı )
3-Navlun Faturası
4-ATR veya EUR-1 Belgeleri (AT ve EFTA.AKCT. S.T.A yapılan Ülkeleri için)
5-Menşei Şahadetnamesi (Gerekli Görüldüğü Hallerde)
6-Sigorta Poliçesi ( Malın sigortası yapıldıysa )
7-Çeki liste-paket listesi
8-Yatırım Teşvikli Olması Durumunda
a-Teşvik Belgesi Aslı
b-İthal makina techizat listesi
c-KDV istisna yazısı(ilgli vergi dairesinden alınacak)
9-Dahilde işleme izin belgesi kapsamında olması durumunda belge kopyası

 

 

Yukarı
© 2010 Her hakkı saklıdır. All right reserved
web tasarımı deSen