Tel. (212)465 69 99

Adres:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A/2 Blok Kat.15 N.443 Yeşilköy/İstanbul

ANTREPO BEYANLARINDA YENİ TEMİNAT ORANI

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.05.2020 tarihli 54492903 sayılı yazısı (Antrepo Beyannamelerinde Farklı Teminat Oranlarının Beyanı Hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608-157.01
Konu : Antrepo Beyannamelerinde Farklı
Teminat Oranlarının Beyanı Hk

21.05.2020 / 54492903
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
(Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat: 1-2-3
34425 Tophane/İSTANBUL)

İlgi : 04.05.2020 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere; Bakanlık Makamının 21.04.2020/53981602, 22.04.2020/54016901 ve 13.05.2020/54333194 tarih/sayılı Olurları ile 2423242424292430 ve 2514 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararlarının eklerinde yer alan tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen eşyanın antrepolara konulması durumunda, söz konusu eşyadan alınması gereken teminatın, gümrük vergilerinin %25’i kadar olması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda; tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 14.05.2020 tarihli ve 54374634 yazımızda, aynı antrepo beyannamesi kapsamı farklı kalemler için farklı teminat oranlarının bulunması halinde teminatın yüksek olan oran üzerinden hesaplanmasının uygun bulunduğu belirtilmiştir.