Tel. (212)465 69 99

Adres:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A/2 Blok Kat.15 N.443 Yeşilköy/İstanbul

Gümrük laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi güncellenmiştir

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180322-1-1.pdf