Tel. (212)465 69 99

Adres:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A/2 Blok Kat.15 N.443 Yeşilköy/İstanbul

STA kapsamında İngiltere çıkışlı/menşeli eşya ithalatında Menşe Beyanı

Bilindiği üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyaya ilişkin yapılacak işlemlere Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısında yer verilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.12.2020 tarihli 60298504 sayılı yazısı (STA kapsamında İngiltere çıkışlı/menşeli eşya ithalatında Menşe Beyanı)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-20117910-163.99
Konu : Birleşik Krallık STA

31.12.2020/60298504
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyaya ilişkin yapılacak işlemlere Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısında yer verilmiştir.

Mezkur yazı çerçevesinde, Birleşik Krallık STA kapsamındaki Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya ithalatında uluslararası anlaşma kodunun “BİRLEŞİK KRALLIK (BK)” seçilmesi ve geçerli bir “Menşe Beyanının (0842 doküman kodlu) gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde eşyaya ilişkin olarak “Diğer ülkeler”e uygulanan kanuni vergi oranları üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, söz konusu yazıda yer verilen Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: