Tel. (212)465 69 99

Adres:

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A/2 Blok Kat.6 N.227 Yeşilköy/İstanbul

Sizler adına tüm hizmet alınan ayaklarda gereken mali hassasiyet...

Branşlarında uzmanlaşmış kadromuz,firmanız adına oluşacak tüm maliyetleri asgariye indirmek için gerekli mücadeleyi vererek sizlere rapor edecektir.